Bergskyrkan i Laxå
December 2019

v. 48
1 10:00 Adventsgudstjänst
Ronny Söder. Med nattvard och månadsinsamling.
v. 49
3 ti 09:30 Asylcafé - INSTÄLLT
4 on 14:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 14.00-17.00
14:00 Bergskyrkans Boutique - INSTÄLLT
14.00-16.30 på Järnvägsgatan 7
19:00 Bönetimman
6 fr 18:30 Fredax
7 10:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 10,00-12,00
8 10:00 Gudstjänst
Thomas Mustonen talar. Missionsinsamling.
v. 50
10 ti 09:30 Asylcafé - INSTÄLLT
11 on 14:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 14.00-17.00
14:00 Bergskyrkans Boutique - INSTÄLLT
14.00-16.30 på Järnvägsgatan 7
19:00 Bönetimman
13 fr 18:30 Fredax
14 10:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 10,00-12,00
17:00 Julkonsert
Med familjen Hellgren. Insamling till EFK mission i Centralafrika. Servering.
15 10:00 Gudstjänst
Med Ronny Söder. Församlingsmöte efter Gudstjänsten.
v. 51
17 ti 09:30 Asylcafé - INSTÄLLT
18 on 14:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 14.00-17.00
14:00 Bergskyrkans Boutique - INSTÄLLT
14.00-16.30 på Järnvägsgatan 7
19:00 Bönetimman
19 to 14:00 Hjärtats café
Med sångarna. Servering.
20 fr 18:30 Fredax
22 10:00 Julgudstjänst
Med sångarna.
14:15 Sångstunder
14.15 på Ramundergården.
15.00 på Solhöjden.
v. 52
25 on 19:00 Bönetimman
29 10:00 Gudstjänst
"Ett barn är fött..." Lisa och Simon Fredlund talar och sjunger.