Bergskyrkan i Laxå
Februari 2020

v. 05
1 10:00 Loppis
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 10,00-12,00
2 10:00 Gudstjänst
Ronny Söder.
Nattvard, månadsinsamling och församlingsmöte.
v. 06
4 ti 09:30 Asylcafé
5 on 14:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 14.00-17.00
14:00 Bergskyrkans Boutique
14.00-16.30 på Järnvägsgatan 7
19:00 Bönetimman
7 fr 18:30 Fredax
8 10:00 Loppis
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 10,00-12,00
9 10:00 Gudstjänst
Med Ingmarie & Gynnar Nestor, EFK, missionskollekt.
14:15 Sångstunder
v. 07
11 ti 09:30 Asylcafé
12 on 14:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 14.00-17.00
14:00 Bergskyrkans Boutique
14.00-16.30 på Järnvägsgatan 7
19:00 Bönetimman
14 fr 18:30 Fredax
15 10:00 Loppis
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 10,00-12,00
16 10:00 Gudstjänst
G3 Bergskyrkan Ronny Söder. Insamling till församlingskassan.
v. 08
18 ti 09:30 Asylcafé
19 on 14:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 14.00-17.00
14:00 Bergskyrkans Boutique
14.00-16.30 på Järnvägsgatan 7
19:00 Bönetimman
20 to 14:00 Hjärtats Café
Med Holger Strandgren.
21 fr 19:00 Sinnesrogudstjänst
I Ramunderboda kyrka.
22 10:00 Loppis
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 10,00-12,00
23 18:00 Söndagscafé
Med Vocal sis. Läkarmissionen. Servering.
v. 09
25 ti 09:30 Asylcafé
26 on 14:00 Loppis - INSTÄLLT
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 14.00-17.00
14:00 Bergskyrkans Boutique
14.00-16.30 på Järnvägsgatan 7
19:00 Bönetimman
28 fr 18:30 Fredax
19:00 Ungdomssamling
I Tallstigskyrkan.
29 10:00 Loppis
På översta våningen i Bergskyrkan. Kl. 10,00-12,00