Bergskyrkan i Laxå

Gudstjänster

Församlingen möts regelbundet till Gudstjänst.

Huvudgudstjänsten infaller på söndagen och då oftast klockan 10.00
Några gånger per termin annordnas kvällsgudstjänst kl 18.00, ofta som Cafégudstjänst.

Gudstjanst1.jpg

I veckorna har vi andra aktiviteter såsom Bönetimman, Hemgrupper mm (läs mer under varje aktivitet till vänster)

Se vår kalender för aktuella gudstjänster och aktiviteter