Bergskyrkan i Laxå

Hemgrupper

Hemgruppen är en vardagsnära grupp som möts regelbundet. Det är gemenskap, relationer och närhet med Jesus Kristus i centrum. Genom att vi möts regelbundet delar vi livet med varandra, vi delar glädje och sorg, medgång och motgång. Hemgruppen kan på så sätt bli varje medlems viktigaste sociala bas och räddningsplanka. Vi möts i olika hem och har en god fikagemenskap och bön. Vill du vara med i en grupp eller veta mer om hemgrupper?
Kontakta oss