Bergskyrkan i Laxå

Om oss

Församlingen Bergskyrkan i Laxå

Pastor:

pastor@bergskyrkan.se

Expedition: se ovan

Styrelse:
Tomas Jansson, ordförande, 070-2930598
Stefan Larsson, vice ordförande, 070-5214539
Bo Rudolfsson, vice församlingsföreståndare, 070-580 93 92
Tanja Hougaard, 070-5888700
Ingemar Schön, 070-5800637
Kristina Bruus, 073-0680536

Bankgironummer:
Församlingskassa 5259-6830
Missionskassa 5259-6749

Swish
Du kan swisha gåva eller betalning till 123 388 1562 , märk betalningen med vad den avser, ex gåva, fika, loppis osv

Kassör:
Ingemar Schön 070-5800637

Församlingen är registrerad som en ideell förening med medlemsmöte ungefär en gång i månaden där varje medlem har möjlighet att yttrycka sin röst och mening. Församlingen har ett kollektivt ledarskap med betoning på att betjäna medlemmarnas behov. Vi vill också arbeta för goda relationer med andra församlingar och samhället i övrigt.Du kan ändra så att din kyrkoavgift går till din egen församling. Läs mer här hur du går tillväga