Bergskyrkan i Laxå

Mission

Församlingens missionsarbete grundar sig på Bibelns missionsbefallning; "Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar....", och på vår människosyn om allas lika värde

Genom vårt missionsarbete har församlingen för närvarande direktkontakter med följande länder:

Sri Lanka
Hannas Hjälpverksamhet, som genom fadderverksamhet och gåvor driver Barnhem och katastrofhjälp på Sri Lanka
Läs mer på hemsidan

Barnhem1m.jpg

Centralafrikanska Republiken (RCA)
Församlingen stödjer projektet:
”Stärka kvinnors situation”
EFK stödjer tre hushållsskolor som drivs av EFKs samarbetskyrka EEB (Eglise Evangelique Baptiste). Kurserna är tre årig, 26 studenter, fruar till pastorsstudenterna, många är analfabeter och andra har mycket begränsad läs och skrivkunnighet. Där gås igenom Alfabetisering, Bibelstudier, Hushållsekonomi, Barnomsorg, Hygien och praktiska kurser så som sömnad, broderi och städning.
Tanken är att kvinnorna ska föra med sig kunskapen tillbaka till byarna ute på landsbygden. Både för att de ska ha en inkomst i framtiden men också för att sprida sin kunskap till andra för att bekämpa fattigdomen.

läs mer

Sydafrika.png