Bergskyrkan i Laxå

Församlingen

Vi är en församling som bekänner sig till Jesus Kristus. Vi är en del i den gemenskap av kyrkor som vuxit fram i hela världen som en följd av Jesu födelse, liv, död och uppståndelse.
Vår tro är grundad i Guds Ord, såsom det är skrivet i Bibeln och sammanfattat i den apostoliska trosbekännelsen.
I församlingens gemenskap har alla en unik plats och en unik uppgift. Vi vill uppmuntra alla att söka efter de uppgifter som stämmer med personliga förmågor och med de nådegåvor som Anden ger till var och en som tror. Genom den Helige Ande utrustar Gud sin församling så att alla blir en viktig del i helheten.
Vi vill verka för kristen enhet och värdesätter samarbete med andra kristna kyrkor och församlingar.

Medlemskap
I vår församling välkomnas var och en som tror på och bekänner Jesus Kristus som räddare och Herre, i överensstämmelse med Guds ord. Efter samtal med pastor eller annan församlingsledare, presenteras och välkomnas den nya medlemmen i gudstjänst, församlingsmöte eller i annan lämplig sammankomst.

Församlingsordning