Bergskyrkan i Laxå

Här hittar du oss

Bergskyrkan i Laxå finns på Ramundervägen 67

Kommer du E20 från Göteborg tar du vänster i rondellen (mot centrum) in på Röforsvägen, kör 140 m. Kör vänster in på Tivedsvägen, kör 70 m. Ta vänster = Bergskyrkan

Kommer du E20 från Stockholm tar du höger i rondellen (mot centrum) och följer sedan beskrivningen ovan

karta

Laxakarta2.JPG