Bergskyrkan i Laxå

Historia

bergskyrkan.jpg

Bergskyrkans församling bildades den 6 april 2014. Förutvarande Laxå Missions- och Laxå Pingstförsamling förenades då till en ekumenisk församling ansluten till Evangeliska Frikyrkan
Av de två ingående församlingarna är Missionsförsamlingen den äldsta. Församlingen i Röfors bildades redan 1873 av enkla personer, som arbetade på Laxå Bruk.

Pingstförsamlingen i Laxå bildades 1938 efter att ha varit en utpost till Salemförsamlingen i Gårdsjö-Vallsjöbol under några år.
Bergskyrkans församling använder före detta Pingstkyrkan som sin kyrka, nu kallad Bergskyrkan. Kyrkan byggdes färdig 1972 och ersatte då Filadelfiakyrkan på Järnvägsgatan 15.

Kyrkan_4.jpg

Missionskyrkan i Röfors invigdes i oktober 1898 och har tjänat som missionsförsamlingens kyrka fram till samgåendet. Kyrkobyggnaden används inte längre som kyrkolokal.

missionskyrkan.jpg